Goede doelen

Geen woorden maar daden!

Nieuwenburg Projecten zal 5% van de netto winst doneren aan Trees for All.

Wij hebben gekozen voor Trees for All omdat zij zich onderscheiden door te investeren in eigen ontwikkelingsprojecten.

Doelstelling van Trees for All

* Een bijdrage te leveren tot de bewustwording dat het gebruik van fossiele brandstoffen en het verdwijnen van ecosystemen een grote schade toebrengt aan het milieu en dat oplossingen zijn gelegen in de aanpassing van het gedrag en het stimuleren van duurzame ontwikkeling.

* De milieugevolgen ten gevolge van het gebruik van fossiele brandstoffen en het kappen van bossen te compenseren door te investeren in duurzame ontwikkeling met aandacht voor mens, natuur en economie, waarbij als extra resultante aantoonbaar minder fossiele brandstoffen worden gebruikt en minder broeikasgassen worden uitgestoten of meer broeikasgassen worden vastgelegd als voor de start van de investering in de duurzame ontwikkeling.

Onderscheidend

Door te investeren in eigen ontwikkelingsprojecten.

Basis CMYK

Lees meer op www.treesforall.nl

Comments are closed.